Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: manh@firi.ac.vn, planning@firi.ac.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH

26/04/2016 - 09:31

 

Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia (National Center for Food Analysis and Assessment) là đơn vị nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ về lĩnh vực Phân tích Giám định chất lượng, Vệ sinh an toàn thực phẩm, được thành lập theo Quyết định số: 213/QĐ-VTP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm.

Phòng thử nghiệm Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm quốc gia được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp chứng chỉ phòng thử nghiệm tiêu chuẩn VILAS 259.

- Phân tích thành phần dinh dưỡng, các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn cho nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm. Phân tích hoá lý, vi sinh cho các đối tượng khác;
- Giám định và chứng nhận chất lượng cho các sản phẩm thực phẩm;

- Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; Dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy, phụ tùng thuộc ngành chế biến thực phẩm; Đánh giá, chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn;

 

Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp các sản phẩm và dịch vụ sau:

- Dịch vụ xét nghiệm vi sinh cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Định danh vi sinh vật bằng giải trình tự rDNA, rpoB

- Giám định ADN động vật, thực vật, thực phẩm chuyển gen (GMOs)

 

 

Liên kết website