Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

THÔNG TIN ĐÀO TẠO TIẾN SỸ NĂM 2016

28/09/2015 - 02:46

 

VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/1998/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 1998

 

 

 I. THÔNG BÁO TUYỂN SINH     

      Viện Công nghiệp thực phẩm xin thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2016 cho các chuyên ngành đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

-        Công nghệ sinh học                                  Mã số: 62420201

-        Công nghệ thực phẩm                              Mã số: 62540101

Hình thức đào tạo: Hệ không tập trung (KTT): 4 năm

Thông tin chi tiết ở file dính kèm

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2016

 

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

       Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án NCS Vũ Đức Chiến

       Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án NCS Đỗ Thị Kim Loan

 

 

 

 

Liên kết website