Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: manh@firi.ac.vn, planning@firi.ac.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

03/09/2015 - 11:03

CÁC CÁN BỘ CỦA VIỆN THAM GIA GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN, THẠC SỸ, CÁN BỘ KỸ THUẬT CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

Liên kết website