Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

HỒ SƠ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU SINH

18/11/2015 - 09:56

 

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ

Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và Quản lý Đào tạo Tiến sỹ

Quy định về việc Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tiến sỹ

 

PHỤ LỤC

Phụ lục 9. Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án cấp Bộ môn

Phụ lục 10. Hướng dẫn tổ chức phản biện độc lập

Phụ lục 11. Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án cấp Viện

Phụ lục 12. Hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý trong đào tạo trình độ tiến sỹ

Phụ lục 13. Mẫu đơn xin dự thi của nghiên cứu sinh

Phụ lục 14. Mẫu lý lịch khoa học dùng cho nghiên cứu sinh

Phụ lục 15Mẫu lý lịch khoa học dành cho người hướng dẫn NCS

 

 

 

 

Liên kết website