Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

Hai đoàn chuyên gia UNIDO đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm trong khuôn khổ Dự án “Vượt rào cản chính sách, thương mại và kỹ thuật để hỗ trợ cải tiến và chuyển giao công nghệ khu vực Nam- Nam: Mô hình sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn”

19/03/2018 - 12:58

 

        Hai đoàn chuyên gia UNIDO đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm trong khuôn khổ Dự án “Vượt rào cản chính sách, thương mại và kỹ thuật để hỗ trợ cải tiến và chuyển giao công nghệ khu vực Nam- Nam: Mô hình sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn”. Chuyến thăm thứ nhất do  ngài Terry Commins, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sắn ASEAN, Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi (KMUTT) dẫn đầu đến làm việc ngày 2/11/2017 để đánh giá về mô  hình chuyển giao công nghệ Nam-Nam, cách tiến hành, những ảnh hưởng và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Chuyến thăm thứ hai do ngài Jossy Thomas, cán bộ phát triển công nghiệp, UNIDO dẫn đầu đến Viện vào ngày 7/11/2017 để trao đổi về tiến độ của Xưởng Thực nghiệm và Trung tâm Đào tạo đặt tại Viện.

 

Ngài Terry Commins trao đổi với Viện trưởng Lê Đức Mạnh về dự án

 

        Viện trưởng Viện CNTP, Giám đốc Dự án tại Việt Nam PGS. TS. Lê Đức Mạnh đã tiếp các đoàn và thể hiện sự ủng hộ đối với các dự án quốc tế trong đó có dự án cồn nhiên liệu. Viện trưởng cũng khuyến khích việc hợp tác giữa Viện Công nghiệp thực phẩm và Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi và các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học.

 

Làm việc với ngài Terry Commins

 

        Tại buổi làm việc, PGS. TS. Vũ Nguyên Thành- Giám đốc Trung tâm Vi sinh vật Công nghiêp, Viện CNTP điều phối viên Dự án tại Việt Nam đã trình bày về các hoạt động của Dự án tại Viện trong năm 2017. Viện Công nghiệp thực phẩm đóng vai trò tiếp nhận công nghệ sản xuất ethanol sinh học từ Đại học công nghệ King Mongkut Thonburi và tiến hành chuyển giao công nghệ này ở Việt Nam. Nhiệm vụ của Viện bao gồm thành lập một trung tâm đào tạo & một xưởng thực nghiệm sản xuất ethanol với công xuất 50 l/ngày, giúp đỡ các đơn vị trong ứng dụng công nghệ. Trong năm 2017, Viện CNTP đã thực hiện những công việc như sau: (1) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về trung tâm đào tạo, (2) gửi cán bộ sang Thái land đào tạo ngắn hạn, (3) hiệu chỉnh lại phương pháp cũng như tài liệu hướng dẫn công nghệ cho phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, (4) tổ chức các buổi làm việc cho trung tâm đào tạo kỹ thuật, (5) xây dựng website & nhóm facebook gồm 67 thành viên  là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý đến từ Viện CNTP, các công ty sản xuất ethanol ở Việt Nam và các công ty khác, (6) tiến hành thực hiện thiết kế chi tiết của xưởng thực nghiệm. Năm 2018, Viện CNTP sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau: (1) tổ chức các khóa đào tạo để phổ biến công nghệ ethanol sinh học mới của Đại học Công nghệ King Mongkut cho khoảng 100 người tham dự là công nhân, nhà sản xuất ethanol, kỹ thuật viên và nghiên cứu viên ở Việt Nam, (ii) tiến hành chạy thử và vận hành nhà máy mẫu với công xuất ethanol là 50l/ngày, (iii) giúp đỡ kỹ thuật, tư vấn đối với các nhà máy. Viện sẽ tổ chức những nhóm học nhỏ đào tạo về sản xuất ethanol sinh học kỹ thuật mới. Khóa đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 4/2018. Nội dung đào tạo gồm có làm việc tại phòng thí nghiệm, tham gia hội thảo và thực nghiệm tại xưởng thực nghiệm.

 

Làm việc với ngài Jossy Thomas

 

        Ngài Terry Commins có thảo luận thú vị với TS. Vũ Nguyên Thành về chuyển giao công nghệ Bắc- Nam và Nam-Nam và trao đổi về những kết quả đạt được của những khóa học ngắn hạn tại Thái Lan. Ngài Terry đã đến thăm xưởng thực nghiệm của dự án đặt tại Viện. Ngài Jossy đã trao đổi với các nhân viên dự án về tiến độ của xưởng thực nghiệm và việc thành lập Trung tâm đào tạo tại Viện. Các công việc của dự án tại Việt Nam đang đi đúng tiến độ đề ra.

 

Ngài Jossy Thomas và Supalerk Kanasook thăm xưởng thực nghiệm cồn nhiên liệu tại Viện

 

 

                                                                                                                                               Ảnh: Đinh Đức Hiền, Khuất Thị Thủy

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 Bài: Khuất Thị Thủy

 

 

Liên kết website