Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: manh@firi.ac.vn, planning@firi.ac.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

DỰ ÁN: “VƯỢT RÀO CẢN CHÍNH SÁCH, THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ĐỂ HỖ TRỢ CẢI TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ KHU VỰC NAM-NAM: MÔ HÌNH SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU TỪ SẮN”

23/09/2016 - 04:05

 

         Dự án do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNIDO)  và Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ với mã số 100264/GEF ID4037. Dự án có sự tham gia của Đại học tổng hợp King Mongkut, Thái Lan, Bộ Công Thương và Viện Công nghiệp thực phẩm. Thời gian thực hiện dự án: 4/2016 đến 10/2017.

 

Các thành viên Ban quan lý Dự án

 

        Mục tiêu của dự án là chuyển giao công nghệ sản xuất cồn nhiên liệu bao gồm kỹ thuật canh tác sắn, kỹ thuật đường hóa và lên men đồng thời với nồng độ cơ chất cao sử dụng nguyên liệu sắn. Công nghệ được phát triển bởi Đại học tổng hợp King Mongkut và dự kiến sẽ chuyển giao tới Lào, Myanmar & Việt Nam. Dự kiến, Dự án sẽ thành lập các trung tâm tại khu vực sông Me Kong để tiếp nhận công nghệ. Các trung tâm sẽ tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiên liệu sinh học, trợ giúp kỹ thuật về công nghệ chuyển giao, tổ chức các diễn đàn trao đổi ý kiến về chính sách và đầu tư, giúp phát triển các dự án đầu tư…

 

Cuộc họp của Ban quản lý Dự án

 

       Viện Công nghiệp thực phẩm sẽ thành lập Trung tâm đào tạo sản xuất cồn nhiên liệu từ sắn, tập hợp đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực trồng sắn, nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu từ sắn. Viện cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại Thái Lan và tiếp nhận tài liệu công nghệ và hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện trong nước. Dự án tài trợ cho Viện xây dựng xưởng thực nghiệm sản xuất cồn khan công suất 50 lit E100/ngày đặt tại Viện. Viện đang xây dựng trang web về sắn và cồn nhiên liệu từ sắn và tổ chức đào tạo học viên về các lĩnh vực: canh tác sắn, công nghệ lên men nồng độ cơ chất cao, các phân tích cơ bản trong phòng thí nghiệm, và phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận công nghệ mới. 


                                                                                                                                        

                                                                                                                              T/g: Khuất Thị Thủy

Liên kết website