Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: thanhvn@firi.vn, planning@firi.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

CÔNG ĐOÀN VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

14/03/2017 - 02:34

 

Công đoàn Viện Công nghiệp Thực phẩm trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam

1. Ban Chấp hành Công đoàn Viện Công nghiệp Thực phẩm

           - Vũ Đức Chiến, Chủ tịch Công đoàn

           - Vũ Tiến Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn

           - Trần Hoàng Quyên, Trưởng Ban Nữ công

           - Nguyễn Mạnh Đạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

           - Nguyễn Thị Trung Hậu, Ủy viên, Kế toán Công đoàn

           - Lê Thị Thương, Ủy viên, Thủ quỹ

 

2. Hoạt động Công đoàn

  •  Công tác tuyên truyền giáo dục

       Ban Chấp hành Công đoàn đã  phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, chế độ của Nhà nước, tuyên truyền ý nghĩa của các ngày lễ lớn đến toàn thể công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức: Đặt báo Lao động, báo Phụ nữ  Việt Nam, cấp tài liệu và các tờ gấp tuyên truyền tới các tổ công đoàn, phổ biến trong các cuộc họp BCHCĐ mở rộng và họp giao ban của Viện. Thông báo về chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như kết quả các cuộc họp xét về chính sách chế độ đối với CBCNV trên bảng tin, trên mạng thông tin để toàn thể đoàn viên theo dõi được dễ dàng. Đồng thời tổ chức những hoạt động thiết thực chào mừng, hưởng ứng như : tổ chức hội thao, biểu diễn văn nghệ, đi tham quan... 

        Công đoàn đã cấp tài liệu, phổ biến và vận động đoàn viên, viên chức CNLĐ hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, thực hiện  tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phối hợp với Ban Phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, Ban DSKHHGĐ của Viện duy trì các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn Ngành và Y tế quận Thanh Xuân.

        Trong những năm qua, do làm tốt công tác truyên truyền giáo dục, cán bộ công nhân viên của Viện đã nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nghiên cứu và lao động hiệu quả cao, xây dựng môi trường văn hóa.

        Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên động viên đoàn viên và VCCNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, lý luận chính trị. Đã tham gia xét cử  hơn 100  lượt người đi đào tạo lại trong, ngoài nước, và tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức tại Viện.

 

  • Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp  đến CNVCLĐ,chăm lo đời sống, tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân lao động và các hoạt động xã hội

        Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp  đến CNVCLĐ,chăm lo đời sống, tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công nhân lao động luôn được công đoàn quan tâm.

        Ban Chấp hành Công đoàn Viện  thông qua các kỳ họp, các hội đồng chuyên môn của Viện và ý kiến của CNVCLĐ để kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động tốt, đã kiến nghị và tham gia giải quyết những nổi cộm trong Viện. Mặt khác, đã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ qua các tổ trưởng, tổ phó công đoàn, trực tiếp gặp gỡ, qua Uỷ ban Kiểm tra công đoàn, qua Ban Thanh tra nhân dân nên đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết ổn thoả những nguyện vọng chính đáng của người lao động, tạo không khí đoàn kết tốt trong Viện.

       Chủ tịch Công đoàn Viện đã tham gia các hội đồng xét chế độ cho người lao động : như  Hội đồng nâng bậc lương, nâng ngạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, điều dưỡng… Hàng năm, tổ chức cho CNVCLĐ đi tham quan, nghỉ mát. CBCNV của Viện  được kiểm tra sức khoẻ định kỳ và khám bệnh cho nữ VCLĐ. Qua đó một số người được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

       Hàng năm, Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, tham gia tổ soạn thảo, sửa đổi các quy chế nội bộ; như Qui chế Điều hành, Qui chế Chi tiêu nội bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn, thực hiện chế độ thăm hỏi đoàn viên theo Qui ước thăm hỏi Công đoàn.

       Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức phát động và duy trì các phong trào thi đua như: Phong trào “Lao động giỏi”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

       Công đoàn còn phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào vệ sinh môi trường lao động an toàn, xây dựng cảnh quan của Viện ngày càng xanh, sạch đẹp, khang trang hơn.

     Hoạt động xã hội: Theo hướng dẫn của Công đoàn Công thương Việt Nam; hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã vận động đoàn viên quyên góp 3 ngày lương để ủng hộ các quỹ : Quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung, làm từ thiện tại địa bàn Quận, Phường và dành một phần kinh phí để trợ cấp cho đoàn viên khó khăn của Viện.

       Công tác BHLĐ, ATLĐ cũng luôn được chú trọng: Viện đã thành lập Hội đồng BHLĐ và mạng lưới an toàn viên có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra ATLĐ phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Viện đã trích một phần kinh phí không nhỏ cho công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, nên môi trường lao động trong Viện đã được cải thiện, sạch đẹp hơn, viên chức, công nhân lao động có ý thức phòng chống tai nạn, cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường lao động tốt hơn. Đội Phòng cháy, chữa cháy của Viện đã được kiện toàn, tập huấn, nên trong 3 năm qua không xảy ra vụ tai nạn lao động, hoặc cháy nổ trong Viện. Năm 2011, đội phòng cháy chữa cháy của Viện đã tích cực tham gia dập hai đám cháy tại khu dân cư địa phương xung quanh Viện.

       Công tác bảo vệ cơ quan luôn an toàn không để xảy ra cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày nghỉ lễ, tết…

 

  •   Công tác phát triển đoàn viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, tham gia xây dựng Đảng

       BCHCĐ đã động viên cán bộ mới tuyển dụng ký hợp đồng lao động với các đơn vị tham gia tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 12 đoàn viên mới.

       Hiện nay, Công đoàn Viện gồm 14 tổ công đoàn. Hàng năm, 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” trong đó có trên 80% đạt vững mạnh xuất sắc, mỗi năm lựa chọn 4 tổ đạt vững mạnh xuất sắc nhất đề nghị Công đoàn Công Thương tặng bằng khen.

      Là Công đoàn cơ sở có số đoàn viên dưới 200, nên Công đoàn Viện không có điều kiện tổ chức tập huấn tại chỗ, Công đoàn đã cử cán bộ  đi tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn Công Thương tổ chức và phát tài liệu, phổ biến nghiệp vụ công tác đối với Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn bộ phận. Trong nhiệm kỳ, 100% các Uỷ viên BCHCĐ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Công đoàn Công Thương tổ chức.

      Công đoàn Viện đã kiện toàn các tổ công đoàn cho phù hợp với sự thay đổi tổ chức của chuyên môn. Hàng năm, các tổ CĐ đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác, bầu Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn và  thực hiện họp BCH công đoàn thường kỳ 1 tháng 1 lần, BCH công đoàn mở rộng 3 tháng 1 lần, sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác năm. BCHCĐ Viện Công nghiệp thực phẩm tuy hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã tích cực hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tốt  chính sách lao động, thực hiện quy chế dân chủ, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ.

      Công đoàn đã vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi nghe truyền đạt Nghị quyết của Đảng.  Đã phối hợp làm thủ tục đề nghị với cấp uỷ đảng cử đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, trong nhiệm kỳ 2010-2013, có 6 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và 8 đoàn viên tham gia học lớp đối tượng đảng.

 

  •  Công tác Nữ công

       Ban Nữ công đã kết hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ  của Viện tổ chức các phong trào thi đua trong nữ cán bộ công nhân viên và vận động chị em thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giám sát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nữ cán bộ công nhân viên trong việc nâng lương, cử đi đào tạo, sắp xếp lao động…Phối hợp với ban DSKHHGĐ của Viện tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện đúng quy định của Nhà nước và nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Vào dịp 1/6, Tết Trung thu, Công đoàn đã tổ chức tặng quà cho thiếu nhi và tổng kết, phát phần thưởng cho học sinh giỏi là con CBCNV của Viện. Nhiệm kỳ 2010-2013, có 125 lượt cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; trong đó, có 22 cháu đạt giải học sinh giỏi cấp Quận,  cấp Thành phố, đặc biệt năm 2012 có một số cháu đạt giải cao:  01 Giải Nhất kỳ thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 9; 01 Giải Nhất Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Intel ViSEF 2012 dành cho học sinh PT Trung học tổ chức tại Mỹ.

         Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn phát động và tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống của phụ nữ bằng các hoạt động văn nghệ, tổ chức cho viên chức lao động đi nghỉ mát, tham quan các danh lam, thắng cảnh trong nước.

 

  • Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

       Hàng năm, UBKT Công đoàn Viện Công nghiệp thực phẩm đã xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch kiểm tra thu, chi tài chính định kỳ 6 tháng/lần. Các thành viên trong UBKT đã làm việc tích cực và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, UBKT duy trì sinh hoạt theo định kỳ, nộp báo cáo đầy đủ cho BCH Công đoàn cơ sở và UBKT Công đoàn cấp trên kịp thời, chính xác; thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được qui định trong điều lệ công đoàn.

     Trong suốt nhiệm kỳ, UBKT Công đoàn Viện Công nghiệp Thực phẩm không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBKT Công đoàn vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh tra nhân dân của Viện tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động để đề đạt với Lãnh đạo Viện có hướng giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho công đoàn viên.

 

  • Công tác tài chính

         Công tác tài chính được thực hiện đúng quy định, các mục chi tiêu Công đoàn đúng mục đích, hợp lý theo Qui chế nội bộ Công đoàn, phụ trách kế toán công đoàn đã lập dự toán chi tiêu hàng năm, và quyết toán tài chính theo quy định.

         Công tác tài chính được UBKTCĐ kiểm tra theo định kỳ, một năm 2 lần. Ban Tài chính Công đoàn Công Thương Việt nam đã tiến hành kiểm tra quyết toán tài chính CĐ Viện CNTP năm 2011. Kết luận của Ban Kiểm tra cơ bản tốt, không phát hiện sai sót trong việc thu, chi quỹ Công đoàn.

 

    3. Thành tích đạt được

       Trong nhiệm kỳ 2010-2013, hoạt động văn, thể có nhiều khởi sắc: Công đoàn và Đoàn Thanh niên thành lập đội bóng bàn, bóng đá, cầu lông duy trì luyện tập thường xuyên nhằm nâng cao thể lực của đoàn viên và tổ chức giao hữu với một số đơn vị bạn như : Viện Nghiên cứu Sành sứ, thủy tinh; Viện Nghiên cứu Mỏ& Luyện Kim; Trường Đại học CN Việt - Hung nhân dịp kỷ niệm những ngày truyền thống và Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện CNTP. Đội Văn nghệ của Viện tuy không chuyên nhưng với tinh thần “ Cây nhà, lá vườn” đã mang lời ca tiếng hát của mình nhân dịp Gặp mặt đầu năm,…Hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần làm cho đời sống tinh thần của CBCNV thêm vui tươi, trẻ trung, phấn khởi trong công tác. Thông qua hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tăng thêm tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau.

        Kết quả trong nhiệm kỳ qua, với sự phấn đấu nỗ lực đoàn viên công đoàn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, điển hình như:

  • Danh  hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc: 01 cá nhân
  • Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành: 8
  • Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Cơ sở: 67 người
  • Công đoàn Viện CNTP vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, Bằng khen của TLĐLĐVN năm 2012

Bằng khen của  CĐCTVN: cho 12 cá nhân, 12 tập thể….

     Hai công đoàn viên của Viện là ThS. Lê Văn Trọng- Phó Giám đốc Trung tâm phân tích và Giám định Thực phẩm quốc gia và TS. Trương Hương Lan- Chủ nhiệm Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng được Công đoàn Công thương Việt Nam trao tặng Lao Động Sáng Tạo 2014.

     Công đoàn Phòng Hành chính Viện Công nghiệp Thực phẩm được Công đoàn Công Thương trao tặng Tập thể tiêu biểu trong Phong trào thi đua "Giỏi Việc Nước, Đảm Việc Nhà" giai đoạn 2010-2015.

    ThS. Đỗ Thị Lan Hương- Phó GIám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia, viện CNTP vinh dự được trao tặng cá nhân tiêu

biểu trong phong trào thi đua "Giỏi Việc Nước, Đảm Việc Nhà" giai đoạn 2010-2015.

 

4. Một số hình ảnh

 

Công đoàn Phòng Hành chính, Viện Công nghiệp Thực phẩm được trao tặng

Tập thể tiêu biểu trong phong trào "Giỏi Việc Nước, Đảm Việc Nhà" giai đoạn 2010- 2015

 

 

Các Tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn trong dịp năm mới

 

Trao phần thưởng cho các cháu thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

 

 

Tổ chức ngày Tết thiếu nhi 1/6

 

Thực tập Phòng cháy Chữa cháy tại Viện Công nghiệp Thực phẩm

 

 

Hội thi cắm hoa Chào mừng ngày Quốc tế  Phụ nữ 8/3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             T/g: Khuất Thị Thủy

Liên kết website