Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Địa chỉ: 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 583 983       Email: manh@firi.ac.vn, planning@firi.ac.vn

Website: www:firi.vn

Hotline: 0243 8584 318

Trung tâm phân tích: 024 3858 2752

Ban lãnh đạo viện

01/10/2015 - 10:07
Lãnh đạo Viện đương nhiệm
 

 

  Viện trưởng: PGS.TS. Lê Đức Mạnh
Điện thoại:  024 38584481
Email: manh@firi.ac.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về mọi hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ của Bộ, của Nhà nước giao và các quy chế của Viện;

- Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ – môi trường, các dự án đầu tư, các kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn;

-  Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính và đầu tư trang thiết bị;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

- Giám đốc Trung tâm Hoá sinh công nghiệp và Môi trường;

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị:

      + Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia

      + Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm

 

 

 

 

Phó Viện trưởng PGS.TS. Bùi Quang Thuật
Điện thoại: 024 35571795
Email: bqthuat@firi.ac.vn

 

Phân công nhiệm vụ

 

- Giám đốc Trung tâm Dầu, Hương liệu & Phụ gia thực phẩm;

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị:
     + Bộ môn Công nghệ Đường bột

     + Phân Viện Công nghiệp Thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

- Tham gia phụ trách công tác khoa học lĩnh vực chế biến thực phẩm;

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, khen thưởng, kỷ luật;

- Phụ trách công tác quản trị như hành chính, xây dựng cơ bản, sửa chữa xây dựng nhỏ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...

 

 

 

 

Phó Viện trưởng PGS.TS. Vũ Nguyên Thành
Điện thoại: 024 3858 3097
Email: thanh@firi.ac.vn

 

Phân công nhiệm vụ

     - Giám đốc Trung tâm Vi sinh vật Công Nghiệp;

     - Tham gia phụ trách khoa học công nghệ lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Sinh học trong Chế biến thực phẩm;

     - Trực tiếp phụ trách các đơn vị nghiên cứu và đoàn thể:

            + Bộ môn Công nghệ Sinh học Vi sinh

            + Bộ môn Công nghệ Lên men

            + Bộ môn Công nghệ Đồ Uống

            + Bộ môn Công nghệ Enzim và Protein

            + Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng

            + Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM

      - Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng cán bộ;

      - Phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế;

      - Phụ trách công tác thông tin khoa học;

 

Liên kết website